Όροι και προϋποθέσεις πωλήσεων
- Όροι και προϋποθέσεις πωλήσεων
Η παρούσα σύμβαση αφορά κάθε πώληση μέσω του δικτυακού τόπου του pharmacy-store. Κάθε χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος του pharmacy-store θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς, εκτός από τα οριζόμενα στον ΑΚ και στο νόμο.

Αποστολή παραγγελίας από τον εκάστοτε χρήστη συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων αυτής. Οι παραγγελίες γίνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπλήρωσης και αποστολής τη σχετικής φόρμας παραγγελίας που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του pharmacy-store. Από τη στιγμή που θα λάβουμε την παραγγελία του εκάστοτε χρήστη τον ενημερώνουμε με σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας». Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της εκάστοτε παραγγελίας επιβεβαιώνουμε τον χρήστη για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και τον χρόνο παράδοσης.

Ο εκάστοτε χρήστης έχει υποχρέωση να ελέγχει την σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας». Έχει δικαίωμα εντός 3 ωρών να ενημερώσει το pharmacy-store για οποιοδήποτε λάθος. Σε αντίθετη περίπτωση τα στοιχειά που αναφέρονται στην « Επιβεβαίωση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν. Πριν την αποστολή της φόρμας παραγγελίας ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να ενημερωθεί από τον διαδικτυακό τόπο του pharmacy-store για το κόστος του προϊόντος, το ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής.

Η εξόφληση γίνεται με τους εξής τρόπους: α) άμεση καταβολή του ποσού με την παράδοση του προϊόντος (μόνο σε περίπτωση που το προϊόν βρίσκεται στο απόθεμα), β) κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό εντός 2 εργασίμων ημερών από την αποστολή της φόρμας παραγγελίας και την επιβεβαίωση αυτής και γ) καταβολή του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας δ) καταβολή με χρήση της υπηρεσίας paypal . Στην περίπτωση β ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνει με οποιοδήποτε τρόπο: ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) για την κατάθεση του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η παραγγελία επιβεβαιώνεται με την εξόφληση.

Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας σε οποιαδήποτε φάση ολοκλήρωσης καλώντας στο 2310 201262 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση order@pharmacy-store.gr εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος ή από την λήψη σχετικής αλληλογραφίας με τα στοιχεία πληροφόρησης καθώς και τις πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994. Οι επιλογές που θα έχει ο εκάστοτε χρήστης κατά την ακύρωση κρίνονται βάσει του σταδίου εξέλιξης της παραγγελίας όπως επιστροφή των χρημάτων, δημιουργία πιστωτικού λογαριασμού για μελλοντικές αγορές κ.α. Ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση του προϊόντος και η κυριότητα του προϊόντος μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση κατά τις διατάξεις του ΑΚ.

Για κάθε παραγγελία ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής εκτός και η αγορά του εμπίπτει σε ειδική προσφορά. Τα έξοδα αποστολής διαφοροποιούνται αναλόγως του τόπου παράδοσης, του μεγέθους και βάρους του προϊόντος και του χρόνου παράδοσης που επιθυμεί ο χρήστης. Με το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ο εκάστοτε χρήστης θα ενημερώνεται για τα έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με το ύψος των εξόδων αποστολής έχει δικαίωμα εντός 3 ωρών από την λήψη τους σχετικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας να προβεί σε διόρθωση των στοιχείων της παραγγελίας ή ακύρωση της. Με το πέρας των 3 ωρών θεωρείται ότι ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται το κόστος των εξόδων αποστολής.

Με την λήψη του σχετικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας ο χρήστης ενημερώνεται για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος πάντα κατά προσέγγιση και με την επιφύλαξη του αρ. 13 της παρούσας περί ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής του χρόνου παράδοσης ή σχετικής καθυστέρησης, σε όποιον λόγο και αν οφείλεται, το τμήμα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών του pharmacy-store θα ενημερώνει σχετικά το χρήστη με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας, τον οποίο μπορεί να επιλέξει ο χρήστης κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας, τηλεφωνικά – μέσω τηλεομοιοτυπίας – μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για το νέο χρόνο παράδοσης.

Τα προϊόντα παρέχονται σύμφωνα με την άδεια χρήσης και εγγύησης είτε του κατασκευαστή είτε του προμηθευτή ή του παραγωγού. Το pharmacy-store δεν μπορεί να εγγυηθεί για προϊόντα τα οποία μόνο μεταπωλεί και δεν κατασκευάζονται από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να ενημερώνει το τμήμα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών του pharmacy-store για την δυσλειτουργία ή την καταλληλότητα του προϊόντος και εμείς θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης του εκάστοτε κατασκευαστή, προμηθευτή ή παραγώγου για να δοθεί άμεση λύση.

Το pharmacy-store στην προσπάθεια της να σας παρέχει υπηρεσίες άριστης ποιότητας και άμεσης εξυπηρέτησης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, τιμές προϊόντων και διαθεσιμότητα που αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο www.pharmacy-store.gr. Δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή της τιμής ενός προϊόντος. Στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και για τη δική σας προστασία, το pharmacy-store παρακαλεί αν διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την πραγματική / αγοραία αξία του να επικοινωνήσετε με το τμήμα Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@pharmacy-store.gr πριν προβείτε στην αποστολή της φόρμας παραγγελίας.

Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την οποία τα παραλάβατε, χωρίς να έχετε ανοίξει την συσκευασία, έχετε στην κατοχή σας απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και έχετε ενημερώσει με οποιοδήποτε τρόπο το τμήμα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών του pharmacy-store ότι επιθυμείτε την επιστροφή του συγκεκριμένου προϊόντος εντός 48 ωρών από την παραλαβή του. Για την επιστροφή θα σας ζητηθούν στοιχεία από το τμήμα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, κωδικός προϊόντος, αριθμός παραστατικού απόδειξης ή τιμολογίου, πως επιθυμείτε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων, δημιουργία πιστωτικού λογαριασμού για μελλοντικές παραγγελίες κ.α.

Σε περίπτωση που συμφωνηθεί η επιστροφή του προϊόντος, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε στην έδρα μας το προϊόν. Έχετε δικαίωμα στη δημιουργία πιστωτικού λογαριασμού στο pharmacy-store ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το ποσό της επιστροφής σε οποιαδήποτε άλλη μελλοντική παραγγελία σας. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνεται ο πελάτης.

Στην περίπτωση που παρατηρήσετε οποιοδήποτε ελάττωμα στο προϊόν πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το pharmacy-store με οποιοδήποτε τρόπο. Ορθότερο είναι να ελέγχεται το προϊόν κατά την παραλαβή του για τυχόν φθορές στη συσκευασία οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ελάττωμα στο προϊόν κατά τη μεταφορά του κ.α. Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ΑΚ. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

Το pharmacy-store δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης: παραγγελία προϊόντος – αποδοχή πρότασης / παραγγελίας – παράδοση προϊόντος, οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της, ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις όπως: απεργίες, κυβερνητικές ή νομοθετικές ρυθμίσεις, γενικά προβλήματα των προμηθευτών, των μεταφορών, των παραγωγών, φυσικές καταστροφές κ.α. η pharmacy-store έχει δικαίωμα στην παράταση της εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω περιπτώσεις έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 60 ημερών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς καμία εκατέρωθεν αξίωση.

Τα οριζόμενα στο νόμο δικαιώματα των καταναλωτών υπερισχύουν της παρούσας σύμβασης και δεν επηρεάζονται από αυτή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απόφαση Δικαστηρίου ακυρώσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, ακυρώνεται και είναι ανεφάρμοστος μόνο ο συγκεκριμένος όρος ενώ η υπόλοιπη σύμβαση παραμένει έγκυρη και σε πλήρη ισχύ.

Κάθε διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει κατά την ερμηνεία και εφαρμογή οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή εξ' αφορμής αυτού θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Συνέχεια