Προστασία προσωπικών δεδομένων
- Προστασία προσωπικών δεδομένωνΓενικά
To pharmacy-store δίνει μεγάλη βαρύτητα στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Δημιούργησε μία φιλική και απλή ιστοσελίδα προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών της. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι πελάτες και συνεργάτες μας να κατανοήσουν ότι πρέπει να μας παρέχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων που ακολουθεί περιγράφονται οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων, η χρήση και η προστασία τους.


Προστασία Δεδομένων
• Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο του pharmacy-store χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη ζητούνται μόνο σε 3 περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα: στην περίπτωση που θέλει να προβεί σε οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή,στην περίπτωση που επιθυμεί να γίνει μέλος και να εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο του pharmacy-store και στην περίπτωση που θέλει να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το pharmacy-store.

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στον διαδικτυακό τόπο του pharmacy-store, θα ζητηθεί από τον εκάστοτε χρήστη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), το τηλέφωνο του, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης της παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με την παραγγελία. Το pharmacy-store χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που ο εκάστοτε χρήστης δίνει κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας και την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Επίσης ο εκάστοτε χρήστης έχει τη δυνατότητα αν θέλει να λαμβάνει ενημερωτική ηλεκτρονική αλληλογραφία για προσφορές και νέα προϊόντα.

Για την κάθε παραγγελία συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε χρήστη, πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο το pharmacy-store και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από αυτή, τα στοιχεία διασφαλίζοντα και παραμένουν ΑΠΟΡΡΗΤΑ και γνωστοποιούνται μόνο με τη συναίνεση του εκάστοτε χρήστη και μόνο αν αυτό κριθεί απαραίτητο ή επιβληθεί στο pharmacy-store από οποιαδήποτε δημόσια ή Δικαστική αρχή. εκάστοτε χρήστης μπορεί να προβεί όποτε αυτός το θελήσει στην διόρθωση – αλλαγή – συμπλήρωση – διαγραφή των στοιχείων που έχει δηλώσει στον διαδικτυακό τόπο του pharmacy-store. Το pharmacy-store θα ελέγξει την εντολή του εκάστοτε χρήστη σχετικά με τις ανωτέρω ενέργειες και προς τη προστασία και ασφάλειά του θα πιστοποιήσει πρώτα ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην εκπλήρωση της εντολής.


Cookies
Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο pharmacy-store χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις, αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης σας μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α. Παράλληλα, το pharmacy-store επιβεβαιώνει ότι στα cookies δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που διατηρείται είναι ο κωδικός πελάτη που διατηρείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε το τελευταίο να μπορεί να σας αναγνωρίσει αυτόματα σε μελλοντικές σας επισκέψεις. Τα Cookies τέλος, δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.


Διάφοροι σύνδεσμοι – links
Ο δικτυακός τόπος pharmacy-store.gr περιλαμβάνει συνδέσμους - links προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τον ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στους οποίους αναφέρονται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το pharmacy-store για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.


Περιοδικές – Αναγκαστικές Αλλαγές
Συνεχώς το pharmacy-store ανανεώνει την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.


Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
Συνέχεια